תעודות אחריות והוראות הפעלה

תעודת אחריות
למיטה מרופדת

תעודת אחריות
למזרנים

תעודת אחריות
למשטח אורתופדי מתכווננן

סמארט הוראות
שימוש והפעלה

הוראות שימוש
לארגז מצעים

הוראות הפעלה לפקודות
קוליות סמארט בד

הוראות הפעלה
למנועי לינק

הוראות הפעלה
למנועי אוקין

הוראות הפעלה
לארגז מצעים חשמלי

הוראות הפעלה למשטח דגם F2